Liczba odwiedzin strony: 14606 Osób na stronie: 7
 

Biuro Windykacyjno-Detektywistyczne "Sylmax"
Sp.J.

 
Dziennik Ustaw 2001 Nr 154 poz. 1792 - Zm.: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawa o rehabilitacji zawo
USTAWA z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2001 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194 i Nr 122, poz. 1349) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 2a: a)  w ust. 1: –  w pkt 2 po wyrazach "z tytułu ubezpieczeń:" dodaje się wyrazy "zdrowotnego określonego w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,", a wyrazy ", nie niższą jednak niż zadeklarowana przez te osoby kwota dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a jeżeli osoby nie podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym - nie niższą od kwoty najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone na podstawie odrębnych przepisów" zastępuje się wyrazami "potwierdzonym przez urząd skarbowy", –  w pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu: "18)  rencie - oznacza to rentę z krajowego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych.", b)  w ust. 2 wyrazy "125 zł" zastępuje się wyrazami "204 zł";   2)   w art. 4 w ust. 1: a)  w pkt 1 wyrazy "275 zł" zastępuje się wyrazami "447 zł", b)  w pkt 2 wyrazy "250 zł" zastępuje się wyrazami "406 zł", c)  w pkt 3 wyrazy "175 zł" zastępuje się wyrazami "285 zł", d)  w pkt 4...
KRS 0000158205 - TOWARZYSTWO INWESTYCYJNO - KAPITAŁOWE "TRANSFER" S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TOWARZYSTWO INWESTYCYJNO - KAPITAŁOWE "TRANSFER" S.A. S.A. 2003-04-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZIELONA 7 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI TOMASZÓW MAZOWIECKI TOMASZOWSKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(1) 724-69-13 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
773-000-73-37 590011370 0000158205
KRS 0000158204 - FUNDACJA MARIOLI KANIOWSKIEJ "SŁOŃ"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA MARIOLI KANIOWSKIEJ "SŁOŃ" FUNDACJA 2003-04-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WILCZYŃSKIEGO 6 A/18 10-686 OLSZTYN M. OLSZTYN M. OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000158204
KRS 0000158203 - FIDELIS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FIDELIS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-04-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PLAC CYRYLA RATAJSKIEGO 1B/1 61 - 726 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
778-141-37-16 634471183 0000158203
KRS 0000158202 - PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "EKO-BUD" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "EKO-BUD" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2003-04-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GUBAŁÓWKA 18 92-116 ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
728-190-92-36 471555055 0000158202
KRS 0000158201 - "POLSOW" SP. Z O.O. OŚRODEK SPRZEDAŻY-OBSŁUGI-WYTWÓRCZOŚCI W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"POLSOW" SP. Z O.O. OŚRODEK SPRZEDAŻY-OBSŁUGI-WYTWÓRCZOŚCI W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2003-04-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BRÓJECKA 8 93-640 ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 1311819 0000158201
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone firma windykacyjna Poznań HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Biuro Windykacyjno-Detektywistyczne "Sylmax" Sp.J.
rzeczoznawca wielkopolskierzecznik patentowy wielkopolskiefirma ubezpieczeniowa wielkopolskiefirma detektywistyczna wielkopolskieagencja / skład celny wielkopolskieuczelnia prawnicza wielkopolskieprawnikReklama